kartotė

kartotė \ Bendroji  informacija \ Kirčiuota forma: kartõtė Kirčiuotė: 2 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: lietuvių Pateikta: 2012 05 18. Atnaujinta: 2013 12 29. \ Reikšmė ir vartosena \ Apibrėžtis: filosofijos sąvoka – vienas iš laiko modusų. Vartojimo sritis: filosofija Vartosenos pavyzdys: Šiuo straipsniu sieksiu atskleisti, kad būtent kartotės kaip savarankiško laiko vaizdinio praradimas atskyrė ir kūrybos bei tradicijos sąvokas; ir priešingai – kartotės sąvokos atgavimas (ypač tai vyksta XX a. antrosios pusės filosofijoje) neišvengiamai keičia mūsų supratimą apie tradicijos ir kūrybingumo santykį. Pamažu įgyjame sąvokas ir jų jungtis, leidžiančias kalbėti apie kūrybą tradicijoje, apie tradiciją kaip galimą individualaus kūrybingumo terpę ir šaltinį. \ [...] tradicijos sąvoka praranda dinamiškumą ir imama suprasti kaip pastanga išlaikyti kultūros ar visuomenės tvarkos pastovumą. Panašu, kad tokia tradicijos sąvoka ilgainiui įsigali kartu su pakitusiu istorinio laiko vaizdiniu: istorija nebėra suprantama kaip trilypio laikiškumo procesas (jis matomas kaip trijų laiko modusų – kaitos, tvarumo ir kartotės – sąveika) ir imama sieti išimtinai su kaita. Šaltinis: Tautosakos darbai Šaltinio rūšis: mokslinis tekstas Metai: 2010 Kita metrika: nr. 39, p. 36. Naujažodį pavartojo: Jurga Jonutytė Pavyzdį pateikė: Rita M.

Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas. 2015.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.